Strateji Bilişim

Strateji Bilişim Strateji Bilişim

 

 

 

 
 

 
 

İşletmeler için Profesyonel Bütçe Programı

 

     Neden budgetright bütçe programı ?

 

 

 

Budgetright Bütçe Programı

     Kullanıcı İçin Faydaları Nelerdir?

 

madde işareti

Rahat anlaşılır ve kullanımı kolay windows tabanlı grafik ara yüzüne sahip bir bütçe programı olması.

madde işareti

Bütçe Gezgini sayesinde tüm ekran ve raporlara kolayca erişebilme, hem bütünsel hem de detay anlamında sistemi takip ve kontrol olanağı vermesi. (Bilgi işlem departmanına ihtiyaç duymadan gerekli güncel raporları her an oluşturabilme)

madde işareti

Her türlü dış kaynaktan veri alabilen Import Modülü sayesinde var olan sistemlerle kolay entegrasyon ve aynı zamanda yüklü miktarda verinin kolayca içeri alınabilmesi.

madde işareti

MS Ofis entegrasyonu sayesinde tüm ekranlarda çift yönlü olarak kolay veri aktarılması.

madde işareti

Aynı bütçe üzerinde birden fazla kullanıcının aynı anda çalışabilmesi.

madde işareti

İnternet erişimi olan her yerden VPN bağlantısı ile programa erişim sağlanıp kullanılabilmesi.

     Yönetim İçin Faydaları Nelerdir?

  

   "budgetright yöneticiye yardımcı karar destek sistemi olarak profesyonel bir bütçe programından fazlasıdır."

 

madde işareti

Departmanlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi.

madde işareti

Karar alma süreçlerindeki yöneticilere üstün raporlama özellikleriyle gerçekçi verileri kolay ve hızlı bir şekilde sunması ve karar almanın güncel gerçekleşmiş verilerle gelecekte oluşacak verilerin birlikte değerlendirilmesiyle alınmasını sağlaması. 

madde işareti

Performans yönetimi yanıyla satış elemanı, müşteri, ürün gibi detaylarda performansların takip edilmesine olanak tanınması.

madde işareti

Üstün planlama özellikleriyle bütçenin planlama ile koordineli ve gerçekçi hazırlanmasını sağlaması.

madde işareti

Geri bildirim olanağı.

madde işareti

Eş zamanlı ve çok lokasyonlu çalışabilme.

madde işareti

Zaman tasarrufu.

madde işareti

Verimlilik.

madde işareti

Simülasyona uygunluk.

madde işareti

Hızlı konsolidasyon ve enflasyondan arındırma.

 

     Grup ve/veya Firma İçin Faydaları Nelerdir?

 

madde işareti

Tek merkezde çalışan ancak değişik noktalardan erişilebilen program veri bankasında her firmanın bütçesi grup bütçesi altında birer dal olarak hazırlanıp takip edilir. Anlık konsolidasyon yapılarak grubun durumu belirlenir ve takip edilir. (Her firmadan farklı detay ve formatlarda gelen düzensiz ve sağlıklı olmayan bütçe verilerinin doğurduğu karışıklık ortadan kalkar.)

madde işareti

Çağdaş stratejik görüş prensiplerinin sonucu olarak doğan budgetright projesi, stratejik yönetimin temelini teşkil eden verimli ve etkin yaşayan bütçe sistemini hayata geçirdiği firmalara hızla değişen iç ve dış koşullara uygun yeni planlarını ve senaryolarını yaratmaları aşamalarında çok hızlı hareket edebilme ve akla gelebilecek tüm olasılıkların olası sonuçlarını dakikalar içinde simüle etme yeteneğini kazandırarak firmaların geleceğe emin adımlarla yürümelerine imkan tanır. budgetright bütçe programı ile organizasyonu istenen hedeflere götürecek kaynaklarla eldeki mevcut kaynaklar doğru ve hızlı hesaplanıp karşılaştırılır. Program her firmanın dönem sonuna kadarki sayısal hedeflerini analiz edip firmanın ek yatırım, finansman gibi ihtiyaçlarını yöneticileri uyararak dönem başında bilgilendirir.

madde işareti

budgetright bütçe programı çoklu ve hiyerarşik kullanıma göre tasarlanmıştır. Çok sayıda kullanıcı aynı anda aynı bütçe üzerinde çalışabilmektedir. Donatıldığı enteraktif onay mekanizmasıyla firma yetkililerin katılımcı bir şekilde bütçe hazırlamalarını sağlayarak kullanıldığı firmalarda bütçe kültürünün yerleşmesini ve pekişmesini sağlar. Firmanın fırsatlara hazırlıklı, tehditlere karşı daha güçlü olmasını sağlar.

madde işareti

budgetright bütçe programı kurulacağı firmanın bütçe alışkanlık ve taleplerine karşı katı ve kapalı olmayıp nadiren de olsa ihtiyaç duyulabilecek ek özellikler  görüşülüp ek geliştirme ile programa kazandırılabilir.

 

budgetright Bütçe Programı Modülleri

madde işareti

Satış Bütçeleri

madde işareti

Üretim Planlama Bütçeleri

madde işareti

Stok Bütçeleri

madde işareti

Üretim Bütçeleri

madde işareti

Satın Alma Bütçeleri

madde işareti

İnsan Kaynakları Bütçeleri

madde işareti

Gider Bütçeleri

madde işareti

Yatırım Bütçeleri

madde işareti

Sarf Gider Yatırım Bütçeleri

madde işareti

Üretim Maliyetleri

madde işareti

Finans Bütçeleri ve Finansal Raporlamalar;

 • Döviz Varsayımları

 • Dönem Başı Mizanı

 • Fiş Girişleri

 • Planlı Kredi

 • Nakit Planlaması

 • Mali Raporlar

  • Mizan

  • Gelir-Gider Tabloları

  • Bilanço

  • Nakit Akım Tablosu

  • Brüt Karlılık Raporları

  • Rasyo Analizleri

  • Kullanıcı tanımlı, yönetimin istediği diğer raporlar

Budgetright Bütçe Programı 1

 

Budgetright Bütçe Programı 2

 

Enflasyon Muhasebesi : Uluslararası Muhasebe Standartları'nın (UMS) 29 numaralı standardına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı Seri XI No:20 "Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin usul ve esaslar" tebliğine uygun olarak kurgulanmıştır.

Konsolidasyon : Grup şirketleri ya da farklı lokasyonları olan şirketlerin ve şubelerinin mali tablolarının konsolide edilerek birleştirilmesi mümkündür. Ayrıca birden fazla lokasyona sahip şirketlerin KDV ve Nakit Konsolidasyonu da yapılabilmektedir. Inter-company (grup içi ticaret) var ise sistem çalışma mantığı gereği mükerrer satış ve satın almaların oluşmasına izin vermez: Grup içi bir firma diğerinden mal alırsa bu otomatik olarak diğer firmanın satışlarına eklenir ve gerekiyorsa üretimi yada satın alması gerçekleştirilir.   

Güvenlik Modülü : Yetkilendirilmiş sistem sorumluları ve Bütçe Modül Sorumluları vardır. Modül sorumluları kullanıcı tanımlamaları ve kendi modülleriyle ilgili her türlü kullanıcı yetkilerini vermekle yükümlüdürler. Yetkiler modül ve ekran bazlı (okuma, yazma) veya veri bazlı (şirket, şube, masraf yeri, masraf yeri hiyerarşisi, satış organizasyonu, satın alma organizasyonu) olarak verilebilir. Kullanıcılar enteraktif olarak iç mesajlaşma ile modül sorumlularından yetki talebinde bulanabilirler. Bu sayede satış organizasyonundaki bir çalışanın İK verilerini görmemesi sağlanır.

Finans Modülleri : Tüm bütçe modülleri için mizan anahtarları girilerek şirket ve şube bazında mizanlar elde edilebilir. İş alanları arası nakit ve KDV Devirleri otomatik yapılır. Sistem, nakit durumuna göre otomatik repo yapar ve kredi alabilir. Mizanı baz alan kullanıcı tanımlı mali raporlar yapılabilir. Üretim modülündeki enflasyondan arındırılmış tutarlar ve mizan üzerinden düzeltilecek hesaplar dikkate alınarak enflasyondan arındırma ve konsolidasyon yapılır.

İnsan Kaynakları Bütçesi : Birden çok şirket ve şubenin, insan kaynakları bütçesini fiili verilerden faydalanarak ve tamamen kullanıcı tanımlı ana verilerden hareketle istenen detayda yapılabilmesi hedeflenmiştir (Kişi yada kadro bazında İK bütçesi yapılabilmektedir). Net yada brüt ücretler kullanılabilmektedir. Sistem bütçe süreci göz önüne alınarak görev ve sorumluluklara göre dört ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde; tüm şirket ve iş alanlarını ilgilendiren temel varsayımlar sorumluluk verilen yetkililerce tanımlanmaktadır. İkinci bölümde; birinci bölümde tanımlanan ve iş alanı bazında değiştirilmesine izin verilen tanımlamalar yapılmaktadır. Üçüncü bölümde; ilk iki bölümde tanımlanan ana verilere göre dönem başı fiili verileri fiili sistemden transfer edilip, bütçe verileri (masraf yeri, yönetim kademesi, ana veriler ve zaman boyutunda) girilmektedir. Dördüncü bölümde; tüm insan kaynakları analizleri çeşitli formlarda ve kullanıcı kriterlerine göre alınabilmektedir.

Planlama, Stok Kontrol ve Satın alma : İşletme üretim yerlerinin sevkiyat noktaları tanımlandıktan sonra ve Müşteri-Sevkiyat Noktası eşleştirmeleri yapıldıktan sonra sistem tarafından satış rakamlarından hareketle, dönem başı stoklarla optimum sabit/değişken satış stok seviyeleri de dikkate alınarak, satın alma bütçeleri, sevkiyat bütçeleri, üretim ihtiyaçları ve gerekli raporlar otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yurtdışı alımlarda satın alma fiyatı elle girilebildiği gibi, ithal alım modülü kullanılarak gümrük, sair gibi vergiler ürün bazında girilip satın alma fiyatları otomatik olarak bulunabilir.

Üretim Bütçesi : Ürün işlem ve işlem tipi tanımları, ürün ağacı tanımlamaları, üretim hattı tanımları, hatların iş günü ve ürün vardiya kapasiteleri, ürün ağacı tanımları yapıldıktan, dönem başı ve optimum sabit/değişken hammadde ve mamul stok bilgileriyle şubeler arası stok devir bilgileri girildikten sonra sistem hat bazında mamul üretim miktarlarını hesaplar. Planlamanın üstün özellikleriyle örneğin satıştan gelen ciro hedefleri doğrultusunda üretim ihtiyacının doğacağı her mamul için gerekli olacak hammadde ve yarı mamulün tanımlanan tedarik süresini sistem otomatik olarak işleme alıp üretim tarihi öncesinde satın alma işlemlerini başlatıp nakit akışına yansıtır. Üretim kapasitesinin yeterli olmayacağı ayları bildirerek planlamanın üretim ağırlığını önceki aylara yayarak yada vardiya sayısını arttırarak yoğunluğu azalmasını sağlayabilir, ek yatırım ihtiyaçlarının önceden fark edilmesini sağlar.

Maliyetlendirme : Üretim aktivite giderleri ve gider bütçesindeki hesap aralıkları ve gider dağıtım anahtarları (masraf yerinden masraf yerine yada iş merkezleri üzerinden ürünler üzerine sınırsız gider dağıtımları yapılabilmektedir.) tanımlandıktan, değişken üretim giderleri, kullanım standartları ve birim fiyatları belirlendikten, hammadde satın alma birim fiyatları girildikten sonra, sistem her mamulün yasal ve enflasyondan arındırılmış aktivite maliyetlerini ve hammadde malzeme maliyetlerini hatasız hesaplayarak gerçek ürün maliyetlerini bulur.

Gider ve Yatırım Bütçesi : İşletmelerin gider yeri hiyerarşisine göre, yetki verilen kullanıcılar bütçelerini, gider yeri, gider çeşidi ve yatırım cinsi bazında girebilirler. Onaya gönderme, onaylama, onay bozma, reddetme, hesap bazında reddetme, okuma, raporlama, toplu işlemler fonksiyonlarıyla sistem enteraktif bir şekilde yönetilmektedir. Fiili değerler SAP'den veya veritabanlarından otomatik alınarak, bütçe yılı karşılaştırılması yapılabilmektedir.

Satış Bütçesi : Bütçe varsayımlarından hareketle, fiili verilerden faydalanıp Satış Bütçesi süreçleri göz önüne alınarak istenilen satış organizasyonu, ürün ve özellikleri detayında bütçeleme yapılabilir. Bütçe varsayımları (satış organizasyonu, müşteri tipleri, iskonto çeşitleri tahsilat oranları, vade farkları, veri giriş şekli ve seviyeleri vs) tamamen kullanıcı tanımlıdır. Fiyat, Miktar, Ciro ve İskonto Bütçeleri, istenirse toplu girişlerden detaya otomatik dağıtılarak, istenirse müşteri ve ürün detayındaki girişlerden konsolide edilerek ya da her ikisi birlikte kullanılarak en detay bazda, birden fazla şirket ve iş alanı için hazırlanabilir. Satış Bütçesi verileri, diğer bütçe modülleri tarafından otomatik kullanılmaktadır. Bu verilerdeki değişikliklere sistem hemen tepki verebilir ve bütçeleme süreçleri otomatik çalıştırılarak kolayca mali tablolar elde edilebilir. Bütçelemenin farklı iskonto ve fiyatlarla yapılmasına olanak tanıyan projeler dahilinde satış tanımlama özelliği mevcuttur.

 

budgetright 'ın Avantajları

 

madde işareti

BİRİKİM: Farklı sektörlerden oluşan 17 yıllık tecrübesiyle içinde ciddi bir know-how barındıran paket bir program olması.

 • Bütçe oluşturmanın kurallarını baştan yazmadan, önceden kurgulanmış ve denenmiş bir çatı altında bütçe oluşturabilme olanağı.

madde işareti

ESNEK: Tüm ana verilerin kullanıcı tanımlı olması, farklı parametrelere göre farklı bütçeleme yöntemlerinin elde edilebilmesi. ޞirketleri bütçe yaparken yönlendirmesi ve geliştirme ekibiyle şirketlere özel ihtiyaçlara hızlı bir şekilde çözüm bulabilmesi

madde işareti

DOĞRU: budgetright bütçe programı maliyet modülü ile ürünlerin maliyetini oluşturan tüm detaylar -gider malzeme ve bunların alt kırılımları ya da grupları- takip edilebilmekte ve ürünün gerçek maliyetine ulaşılabilmektedir. En alt seviyeden (satış miktarından yola çıkılarak üretim ve satın alma maliyeti hesaplamasından) bütçeleme yapılabilmesi sayesinde fiiliden sapmanın düşük seviyede tutulabilmesi. Hesaplama hataların "0"da tutulması.

madde işareti

UZAKTAN ERİŞžİM: Tüm verilere her an, her yerden ve herhangi bir cihaz ile (İntranet ve internet ortamında PC veya PDA cihazları vs. gibi) erişilebilir olması. Dağınık lokasyon ve profillere rağmen verilerin tek bir yerde tutulabilmesi ve yetkisi olan tüm kullanıcıların bu verilere ulaşabilmesi.

madde işareti

GÜVENLİ: İstenen kullanıcıyı istenen yetkilerle en alt düzeye kadar sınırlayabilme. Güvenlik modülünün bulunması; veri bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması.

madde işareti

ZAMAN DOSTU: Kısa sürede fiili sisteme en yakın düzeyde bütçeleme imkanı. Sahip olduğu onay mekanizması ve iç mesajlaşma ile bütçe süreçlerinin uzaktan enteraktif bir şekilde ilerletilebilmesi. Toplantılarla sürekli bir araya gelme zorunluluğunun ortadan kalkması.

madde işareti

ETKİN TEKNOLOJİ: Veritabanı teknolojileri kullanılarak verilerin saklanması, işlenmesi, güvenliğin sağlanması ve performansın artırılması.

madde işareti

KOMPLE ÇÖZÜM:  Birden fazla şirket, birden fazla şube için bütçe yapılabilmesi.

 • ޞirketler arası ve bütçe modülleri arası tam ve hatasız entegrasyon.

 • Bütçe programı özellikleri yanında, karar destek sistemi ve performans yönetimi olarak bütünleşik bir yönetim çözümü olması.

madde işareti

KOLAY ve FAYDALI: Kullanıcıların alışkın olduğu windows tabanlı grafik ara yüzüne sahip bir bütçe programı olması; ofis ürünleriyle entegre olması.

 • BASİT: Tümden gelim ve tüme varımla gider dağıtımlarının masraf yerlerine ve iş merkezlerine dağıtımlarının basit tanımlamalarla bir seferde yapılabilmesinin mümkün olması.

 • UYUMLU: ERP sistemleriyle entegrasyon sağlayarak fiili verilerin ve master dataların hızlı bir şekilde sisteme aktarılmasının sağlanması. Önceden yapılmış veya yapmayı planladığınız IT yatırımlarınızla uyumlu çalışabilme özelliği atıl bilişim yatırımları yapmanızı engeller.

 • Değişik varsayımlara göre alternatif bütçe oluşturulabilmesi.

 • Enflasyondan arındırma yapılabilmesi.

 • Konsolidasyon yeteneğine sahip olması.

 • Pivot mantığı ile çalışan esnek raporlama sistemlerinin olması.

 • Tüm raporlara tek tıklamayla beklemeksizin ve yardım alınmaksızın ulaşılabilmesi.

madde işareti

STRATEJİK PLANLAMA: Her modül için tanımlı farklı raporlarla bütçeyi farklı açılardan değerlendirebilme ve gerekli görüldüğü durumlarda revize edebilme olanağı olması. 

 • Kullanıcı tanımlı raporlar oluşturma ve bu raporların güncel haline her an ulaşabilme imkanı.

 • Farklı bütçe senaryoları ile sayısız bütçe planlanabilmesi. Revize bütçeler ile karşılaştırmalı çalışabilme olanağı.

 • Fiili durum ile karşılaştırmalar ile planlardan sapmaları zamanında görebilme yeteneği sağlaması.

 • Tüm modüller entegre olduğu için büyük resmin ortaya çıkmasını sağlaması.

 • ޞirketin önünü görebilmesini ve doğru kaynak planlamasının ve doğru yatırımların doğru zamanda yapabilmesini sağlaması.

 • ޞirket stratejilerini en karlı olunan alanlara yönlendirmenize katkı sunması.

madde işareti

DOĞRU BÜTÇE SÜRECİ: Bütçe sürecine sadece finans departmanı değil, tüm departmanların katılımının sağlanarak; iş yükünün ve sorumluluğun paylaşılması.

 • Firmaya bir arada çalışma kültürünü getirmesi ve kurumsallığı sağlaması.

 • Her modülde en detay bazda bütçeleme yapılabilmesi. (İK tarafında personel, satış tarafında ürün gibi)

 • Bütçeleme aşamalarında verimliliği arttırıp ve bilgiyi değere dönüştürmesi.

madde işareti

YETKİN DESTEK: Müşteri odaklı, yaptığınız işi kendi işimiz kabul eden yetkin ekibimiz ile sürekli memnuniyetinizi sağlayabilmek için gereken tüm özveriler gösterilir. 7/24 destek alabileceğiniz müşteri temsilcisi atanarak doğru sonuçlara ulaşmanızda sürekli yanınızda olunur.

 

budgetright Bütçe Programı Teknik Özellikleri

 

madde işareti

Microsoft.Net ortamında geliştirilmiştir.

madde işareti

Microsoft Windows işletim sistemi ile, Microsoft SQL veritabanı yönetim sistemi üzerinde çalışmaktadır.

madde işareti

Windows tabanlı grafik ara yüz kullanılır.

madde işareti

Verilere her an, her yerden ve herhangi bir cihaz ile erişilebilir.

Budgetright Bütçe Entegrasyon Seçenekleri

madde işareti

Var olan sistemlere kolay entegrasyon ve veri alabilme özelliğine sahiptir. Halen kullandığınız ERP programlarınız var ise fiili verilerinizi budgetright 'a aktarabilmeniz için tanımlamalar yapılabilir.

madde işareti

Standart ofis entegrasyonuyla çift yönlü olarak kolay veri aktarımı sağlar.

madde işareti

Simülasyon olanağı sağlar.

budgetright bütçe programı ile güçlenen firmaları görmek için lütfen tıklayınız...                      budgetright pdf broşürü

Firmanızda gerçekleştirebileceğimiz ücretsiz Demo Sunum talebiniz için lütfen tıklayınız.

   

 

 Strateji Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. ©